click to enable zoom
Loading Maps
We didn't find any results
open map
View Roadmap Satellite Hybrid Terrain My Location Fullscreen Prev Next
Your search results

Νομοθετικό Διάταγμα 1024/1971 “περί διηρημένης ιδιοκτησίας επί οικοδομημάτων ανεγειρομένων επί ενιαίου οικοπέδου (ΦΕΚ 232 Α’/15-11-1971).

Posted by info@pixelstudio.gr on 03/01/2017
|
| 0

Ν.Δ. 1024 της 12/15.11.1971

Περί διηρημένης ιδιοκτησίας επί οικοδομημάτων ανεγειρομένων επί ενιαίου οικοπέδου. (Α` 232).

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με το νομο 1562/1985 (Α` 150)

δίνεται το δικαίωμα στους συγκυρίους που έχουν τουλάχιστον 65% οικοδομήσιμου οικοπέδου ή γηπέδου, να ζητήσουν δικαστικώς, με τη διαδικασία που ορίστηκε από το νόμο αυτό και αν συντρέχουν περιπτώσεις αναπόφευκτης ανάγκης ή φανερής ωφέλειας για όλους τους συγκυρίους, την ανοικοδόμηση του ως άνω οικοπέδου ή γηπέδου τους κατά το γνωστό σύστημα της αντιπαροχής.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την παρ.5 άρθρ.26 Ν.2831/2000:

” 5. Σε οικόπεδο που έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια πριν τη μεταβολή γενικών ή ειδικών διατάξεων που αφορούν στην επιτρεπόμενη κάλυψη και που κατά το χρόνο έκδοσης είχε ήδη συσταθεί διηρημένη ιδιοκτησία κατά τις διατάξεις του ν. 1024/1971 (ΦΕΚ 232 Α` ),

ο ή οι συνιδιοκτήτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ποσοστό της νέας επιτρεπόμενης κατά το αναλογούν σε αυτούς ποσοστό συνιδιοκτησίας”.

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ ΠΔ 250/2003 σχ. με την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος των τουριστικών καταλυμάτων της παρ.13 άρθρ.39 Ν.3105/2003.

`Αρθρον 1.

1. Εν τη εννοία του άρθρου 1 του Ν. 3741/1929 και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικος δύναται να συσταθή διηρημένη ιδιοκτησία και επί πλειόνων αυτοτελών οικοδομημάτων ανεγειρομένων επί ενιαίου οικοπέδου ανήκοντος εις ένα ή πλείονας ως και επί ορόφων ή μερών των οικοδομημάτων τούτων, επιφυλασσομένων των πολεοδομικών διατάξεων.

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.2 άρθρ.27 Ν.2831/2000 ορίζεται ότι:

” 2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 1024/1971 (ΦΕΚ 323 Α`) εφαρμόζονται και σε γήπεδα εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου για τα οποία έχουν καθορισθεί ειδικοί όροι δόμησης κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του από 17.7/16.8.1923 ν.δ. (ΦΕΚ 228 Α`), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του α.ν.62511968 και έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια μέχρι τη δημοσίευσή του v. 2052/1992 που δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί για οποιονδήποτε λόγο. Η τήρηση του όρου της έκδοσης της οικοδομικής άδειας πριν από την ισχύ του ν. 2052/1992 δεν απαιτείται σε όσες περιπτώσεις στο σχετικό με την έγκριση των όρων δόμησης προεδρικό διάταγμα αναφέρεται ότι έγινε παραχώρηση τμήματος των ακινήτων στον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων. Οι ίδιες διατάξεις εφαρμόζονται και σε εκτός σχεδίου εκτάσεις στις οποίες έχουν καθορισθεί όροι και περιορισμοί δόμησης και εγκρίθηκαν η θέση και η διάταξη κτιρίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Δ (οικοδομικό σύστημα ελευθέρας δομήσεως) του ν.δ. 8/1973 (ΦΕΚ 124 Α`).”

“2. Η προηγούμενη παράγραφος 1 εφαρμόζεται μόνο επί οικοπέδων κειμένων εντός σχεδίων πόλεων, εντός ορίων οικισμών προ του 1923, καθώς και εντός ορίων οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, που καθορίζονται βάσει του από 24.4.1985 π.δ. (ΦΕΚ 181 Δ`), όπως ισχύει. Συστάσεις διηρημένων ιδιοκτησιών σε οικόπεδα, που βρίσκονται μέσα τους ανωτέρω οικισμούς, που έγιναν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, είναι έγκυρες, εκτός αν κηρύχθηκαν άκυρες με αμετάκλητη δικαστική απόφαση”.

*** Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 6, παρ.2, εδάφ.α` του Ν.2052/1992 (Α 94).

`Αρθρον 2.

Διηρημένη ιδιοκτησία επί των περιπτώσεων των προβλεπομένων υπό του Ν. 3741/1929 “περί της ιδιοκτησίας κατ` ορόφους” ή του παρόντος, συνιστάται είτε δια δικαιοπραξίας εν ζωή ή αιτία θανάτου του κυρίου του οικοπέδου είτε δια συμβάσεως των τυχόν συγκυρίων αυτού.

`Αρθρον 3.

Συστάσεις διηρημένων κατά το παρόν Νομοθετικόν Διάταγμα ιδιοκτησιών, γενόμεναι μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος, είναι έγκυροι, πλην αν εχώρησε κήρυξις της ακυρότητος τούτων δια δικαστικής αποφάσεως καταστάσης αμετακλήτου.

“Αρθρο 4

1. Κάθε δικαιοπραξία, με την οποία συνιστάται διηρημένη κατά το παρόν νομοθετικό διάταγμα ιδιοκτησία μετά τη δημοσίευση του παρόντος και κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου, είναι αυτοδικαίως και εξ υπαρχής απολύτως άκυρη.

“2. Στους παραβάτες των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου και ειδικότερα στους δικαιοπρακτούντες, στους συντάσσοντες τεχνικά σχέδια, στους μεσίτες, στους συμβολαιογράφους, που συντάσσουν συμβόλαια κατά παράβαση της διάταξης αυτής, στους δικηγόρους που παρίστανται κατά τη σύνταξη των συμβόλαιων αυτών και στους υποθηκοφύλακες, που μεταγράφουν τέτοια συμβόλαια, επιβάλλεται διοικητική ποινή προστίμου υπέρ του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.. Το πρόστιμο αυτό ορίζεται, για καθένα από τα ανωτέρω πρόσωπα, ίσο με την αξία ολόκληρου του ακινήτου, επί του οποίου συνιστάται ακύρως διηρημένη ιδιοκτησία και υπολογίζεται προς δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές ανά τετραγωνικό μέτρο γης. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία επιβολής και είσπραξης του προστίμου και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Τα ως άνω πρόσωπα, καθώς και τα πρόσωπα της επόμενης παραγράφου, τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπει η παράγραφος 8 του άρθρου 17 του ν.1337/1983”.

***Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.16 του άρθρου 3 του

Ν.2242/1994 (Α 162). Σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν.2166/93, ΦΕΚ 137 Α/24.8.93, “οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν.δ.

1024/1971(ΦΕΚ 323 Α`), που προστέθηκε με το άρθρο 6 παρ. 2β του ν.

2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α`), έχουν εφαρμογή και με την εκτέλεση των έργων του Φυσικού Αερίου και των εγκαταστάσεων αυτού.

Η επίταξη και στην απαλλοτριωθείσα έκταση επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, η προεκτίμηση δε των ζημιών στα υπερκείμενα των ιδιοκτησιών θα γίνει από επιτροπή υπαλλήλων, που συγκροτεί για το σκοπό αυτόν ο οικείος νομάρχης με απόφασή του”.

3. Εαν η κατά παράβαση πράξη ενεργείται από οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, για λογαριασμό ή κατά εντολή του, επιβάλλεται το πρόστιμο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου στα όργανα ή τους εκπροσώπους του νομικού προσώπου, οι οποίοι αποφάσισαν και υλοποίησαν την πράξη αυτή”.

***Το εντός ” ” άρθρο 4 προστέθηκε ως άνω με το άρθρο 6 παρ.2 εδ.β` του Ν.2052/1992 (Α 94).

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Στην προστεθείσα περ.γ` της παρ.2 του άρθρου 6 του Ν.2052/1992 (ΦΕΚ Α 94) προφανώς από λάθος του νομοθέτη γίνεται μνεία εφαρμογής της παρ.20 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου δεδομένου ότι α) δεν υπάρχει παράγραφος 20 στο άρθρο αυτό και β) το ρυθμιζόμενο θέμα δεν σχετίζεται με το Ν.Δ.1024/1971. Από την μελέτη των στοιχείων πιθανολογείται ότι η ως άνω ρύθμιση αφορά την παρ.20 του άρθρου 6 του Ν.2052/1992 και κατ` επέκταση το άρθρο 5 του Ν.1838/1951.

`Αρθρον 5.

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

***Το άνω άρθρο 5 (πρώην άρθρο 4) έλαβε την νέα αρίθμηση 5 ως άνω με το άρθρο 6 παρ.2 εδ.β` του Ν.2052/1992 (Α 94).

Comment on this FAQ

Your email address will not be published.